Que thử rụng trứng OvumB

299.000

Que thử rụng trứng OvumB Ovulation test kit gồm 12 que thử rụng trứng bán định lượng nồng độ LH trong nước tiểu phụ nữ để dự đoán thời điểm rụng trứng

Danh mục: