Q-zyme 50

(13 đánh giá của khách hàng)

310.000

  • Thực phẩm chức năng Q-zyme 50 hỗ trợ khả năng sinh sản.
  • Giảm tình trạng tinh trùng dị dạng
  • Tăng số lượng và chất lượng tinh trùng
  • Tăng cường chất lượng trứng