Que thử rụng trứng điện tử Eveline Care

(30 đánh giá của khách hàng)

990.000

  • Phân tích kết quả nồng độ LH trong nước tiểu bằng công nghệ AI và cảm biến ánh sáng PixoTest
  • Xác định chính xác thời điểm rụng trứng