Que thử rụng trứng điện tử Eveline Care

990.000

Que thử rụng trứng điện tử Eveline Care bao gồm 10 que test và 1 đầu đọc, sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI để phân tích kết quả nồng độ LH trong nước tiểu người phụ nữ, từ đó dự đoán chính xác thời điểm rụng trứng.

Danh mục: