Swisse ZINC+

360.000

  • Cung cấp hàm lượng kẽm cần thiết cho nam giới
  • Cải thiện chất lượng tinh trùng
  • Chống rụng gãy tóc, làm đẹp da