BẢN QUYỀN THÔNG TIN

Về bản quyền thông tin liên quan đến website Sinhcontheoymuon.vn, trừ khi có quy định khác, bản quyền của tất cả các tài liệu và nội dung của trang web đều thuộc sở hữu của website sinhcontheoymuon.vn.

Không có bất kỳ phần nào của các nội dung có thể được sửa đổi, tái bản, lưu trữ trong một hệ thống có thể truy xuất hoặc sao chép, phân phối, sử dụng để tạo ra các sản phẩm tái sinh hoặc được sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào khác cho mục đích thương mại mà không có sự chấp thuận trước của sinhcontheoymuon.vn

Người dùng có thể được sử dụng lại thông tin nhưng không được tự ý chỉnh sửa nội dung, câu văn để tránh gây sai lệch về thông tin cho người đọc. Mọi hành động sử dụng lại đều phải được ghi rõ nguồn bài viết từ Sinhcontheoymuon.vn

Tất cả các nhãn hiệu hàng hoá/dịch vụ logo hiển thị trên website đều được bảo hệ và người dùng không được phép sử dụng các nhãn hiệu này, ngoại trừ được các chủ sử hữu của các nhãn hiệu hàng hoá/dịch vụ logo này cho phép bằng văn bản.

Chúng tôi luôn cố gắng kiểm soát vấn đề sử dụng các nội dung bản quyền một cách nghiêm ngặt nhất. Ngược lại chúng tôi luôn sử dụng các thông tin từ bên thứ ba một cách chuẩn xác nhất. Mặc dù vậy chúng tôi có thể sẽ vẫn mắc phải những thiếu sót, có thể do không tìm được thông tin bản quyền, chủ sở hữu,…), vì vậy nếu có bất kỳ thắc mắc nào, quý độc giả vui lòng phản hồi qua email tới chúng tôi: sinhcontheoymuon.vietnam@gmail.com để chúng tôi có những phương án xử lý kịp thời.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.