14 que thử rụng trứng điện tử Eveline Care

830.000

14 que thử rụng trứng điện tử Eveline Care đo nồng độ LH theo tiêu chuẩn Châu Âu và FDA (không có đầu đọc)