Que thử rụng trứng OvumB

(30 đánh giá của khách hàng)

499.000

  • Kiểm tra sự phát triển của trứng, xác định thời điểm rụng trứng dựa vào nồng độ LH
  • Giúp tăng khả năng thụ thai thành công